Marco Lift (Ningbo) co, Ltd

Kvalitetan proizvod, profesionalnu uslugu u dizalo industrije jezgra dobavljača!

Dom > Znanja > Sadržaj
Koja je uloga auto lifta i kako se koristi?
- Jul 16, 2018 -

Automobilski lift podiže vozilo do desne visine, tako da servisni tehničar može raditi u ugodnom položaju ispod automobila. Liftovi igraju vitalnu ulogu u održavanju i održavanju vozila, bez obzira na remont ili manje popravke

1) Pre upotrebe, uklonite uređaje i ostatke koji ometaju rad blizu lifta i proverite da li je ručica za rukovanje normalna.

2) Postavite vozilo u središte lifta.

3) Kada je vozilo u vozilu, četiri ugla podupiranja treba da budu na istoj ravni, a ugao gumene podloge za podupirajući ugao treba podesiti da bi se kontaktirao sa nosačem šasije vozila.

4) Kada je vozilo u vozilu, vozilo se ne može previše proširiti, a četiri nosača treba zaključati nakon podrške.

5) Nakon što se vozilo podiže, podupirač podizne podloge treba podesiti da se pomeri do tačke podizanja koje određuje vozilo.

6) Osoblje treba ostaviti vozilo prilikom podizanja i proveriti podršku vozila ako je guma blago off tla.

7) Kada podižete do željene visine, sigurnosna bravica mora biti umetnuta i osigurana da bude sigurna i pouzdana pre nego što započne rad na donjem delu.

9k= (1).jpg